ЗОП 00262-2014-0005 – „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД

ПОЗИЦИЯ І. „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД ”

ПОЗИЦИЯ ІІ. „Злополука на пътниците в обществен транспорт” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД ”

ПОЗИЦИЯ ІІІ. „Сключване на застраховка „Каско” на превозни средства собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД ”

ПОЗИЦИЯ ІV „Сключване на застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на Тролейбусен транспорт ЕООД ”

ПОЗИЦИЯ V „Сключване на застраховка „Живот” на работниците и служителите на Тролейбусен транспорт ЕООД ”

ПОЗИЦИЯ VІ „Сключване на застраховка „Обща Гражданска отговорност ” на Тролейбусен транспорт ЕООД за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица”

Договор поз. 1

Договор поз. 2

Договор поз. 3

Договор поз. 4

Договор поз. 5

Решение за прекратяване чл. 39, ал. 3 поз. 6

Решение за класиране на участници поз. 4

Справка за изплатени суми Поз. 1 – 19.01.2015

Справка за изплатени суми Поз. 1 – 20.04.2015

Справка за изплатени суми Поз. 1 – 20.05.2015

Справка за изплатени суми Поз. 1 – 14.07.2015

Справка за изплатени суми Поз. 1 – 15.10.2015

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 20.03.2015

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 20.04.2015

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 20.05.2015

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 19.06.2015

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 14.07.2015

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 19.08.2015

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 15.10.2015

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 20.11.2015

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 18.12.2015

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 20.01.2016

Справка за изплатени суми Поз. 2 – 17.02.2016

Справка за изплатени суми Поз. 3 – 19.01.2015

Справка за изплатени суми Поз. 3 – 20.04.2015

Справка за изплатени суми Поз. 3 – 20.05.2015

Справка за изплатени суми Поз. 3 – 14.07.2015

Справка за изплатени суми Поз. 3 – 19.08.2015

Справка за изплатени суми Поз. 3 – 18.09.2015

Справка за изплатени суми Поз. 3 – 15.10.2015

Справка за изплатени суми Поз. 3 – 20.11.2015

Справка за изплатени суми Поз. 4 – 19.02.2015

Справка за изплатени суми Поз. 5 – 19.02.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Протокол 1 – 17.10.2014

Протокол 2 – 31.10.2014 – стр.1

Протокол 2 – 31.10.2014 – стр.2

Протокол 3 – 31.10.2014

Протокол 4 – 13.11.2014

Протокол 5 – 24.11.2014

Отваряне на ценови оферти

Решение – класиране на участниците

Информация за изпълнение на договор за обществена процедура – ПОЗ.1 – 26.01.2016

Информация за изпълнение на договор за обществена процедура – ПОЗ.2 – 26.01.2016

Информация за изпълнение на договор за обществена процедура – ПОЗ.3 – 26.01.2016

Информация за изпълнение на договор за обществена процедура – ПОЗ.4 – 15.06.2016

Информация за изпълнение на договор за обществена процедура – ПОЗ.5 – 15.06.2016

Информация за освободени гаранции