ЗОП 00262-2014-0004 – „Доставка на гориво за автомобилния парк на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен” – 2015

ДОГОВОР

Информация за освободени гаранции

Информация за освободени гаранции

Справка за изплатени суми – 19 февруари 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 март 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 април 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 май 2015 г.

Справка за изплатени суми – 19 юни 2015 г.

Справка за изплатени суми – 14 юли 2015 г.

Справка за изплатени суми – 19 август 2015 г.

Справка за изплатени суми – 18 септември 2015 г.

Справка за изплатени суми – 15 октомври 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 ноември 2015 г.

Справка за изплатени суми – 18 декември 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 януари 2016 г.

Справка за изплатени суми – 17 февруари 2016 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка – 21 януари 2016 г.