ЗОП 00262-2013-0006 – „Изграждане на ново тролейбусно депо – инженеринг“ в рамките на проект „Интегриран градски транспорт“

Договор
Документация
Въпроси и отговори

Справка за изплатени суми – 20.04.2015

Справка за изплатени суми – 19.08.2015

Справка за изплатени суми – 18.09.2015

Справка за изплатени суми – 15.10.2015

Справка за изплатени суми – 20.11.2015

Справка за изплатени суми – 18.12.2015

Справка за изплатени суми – 20.01.2016

Информация за изпълнение на договор за обществена процедура – 26.01.2016