ЗОП 00262-2013-0001 – „Изграждане на ново тролейбусно депо – инженеринг“ в рамките на проект „Интегриран градски транспорт“

Информация в РОП

Вашият коментар