Публична покана за обучение на водачи на ЕООД „Тролейбусен транспорт“ за категория „D“

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ОБУЧЕНИЕ НА ТРОЛЕЙБУСНИ ВОДАЧИ ЗА КАТЕГОРИЯ