Цените на картите са в сила от 1 март 2022г.

№ по ред
Вид на превозния документ
Цена, считано от 01.03.2022 г.
І.
Билет
1.50 лв.
ІІ.
Месечни абонаментни карти
1. Абонаментна карта за една тролейбусна линия за граждани
56.00 лв.
2. Абонамента карта за една тролейбусна линия за учащи
14.00 лв.
3. Абонамента карта за една тролейбусна линия за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години
28.00 лв.
4. Абонаментна карта за една линия за лица с увреждания с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници
25.00 лв.
5. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за граждани
74.00 лв.
6. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за учащи
16.00 лв.
7. ½ абонаментна карта за учащи за месеци юни и септември в редовно учебно време
7.00 лв.
8. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години
34.00 лв.
9. ½ абонаментна карта за учащи за месеци юни и септември за всички тролейбусни линии в редовно учебно време
8.00 лв.
10. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за лица с увреждания с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници
34.00 лв.
11. Възрастни граждани над 65 години до 70 години за всички тролейбусни линии
14.00 лв.
12. Възрастни граждани над 70 г. за всички тролейбусни линии
11.00 лв.
ІІІ.
Тримесечни абонаментни карти
1. Абонаментна карта за една тролейбусна линия за граждани
154.00 лв.
2. Абонамента карта за една тролейбусна линия за учащи
39.00 лв.
3. Абонамента карта за една тролейбусна линия за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години
84.00 лв.
4. Абонаментна карта за една линия за лица с увреждания с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници
62.00 лв.
5. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за граждани
209.00 лв.
6. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за учащи
48.00 лв.
7. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години
100.00 лв.
8. Възрастни граждани над 65 години до 70 години за всички тролейбусни линии
42.00 лв.
9. Възрастни граждани над 70 г. за всички тролейбусни линии
33.00 лв.
IV.
Месечен абонамент по автобусна линия №22 Плевен- Гривица
Абонаментна карта за граждани
70.00 лв.
Абонаментна карта за учащи
21.00 лв.
Абонаментна карта за лица получаващи пенсия, съгл. Глава VI,
навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО
42.00 лв.

 Информация билети и карти: 064/837194