ЕЛЕКТРОННА БИЛЕТНА СИСТЕМАЛинк за онлайн магазин

          В градския транспорт на гр. Плевен е въведена електронна билетна система. Основата на системата е електронна карта/пластика/, която издадена веднъж може бързо и лесно да се зарежда с месечен или тримесечен период и/или електронни еднократни билети съгласно утвърдената тарифа.

          Първоначалното издаване на електронната карта/пластика/ е безплатно (до изчерпване на 49 000 пластики доставени по проект „Развитие на интегриран градски транспорт гр. Плевен“) и я получавате веднага от билетен център на ул.Дойран №43.

Неоходими документи при издаване на пластика:

 • За граждани – лична карта
 • За ученици – лична ученическа карта заверена за текущата учебна година
 • За граждани до 65 г. – лична карта и пенсионно разпореждане
 • За граждани над 65 г. – лична карта
 • За лица с увреждания 50% и над 50% с придружител – лична карта и ТЕЛК/НЕЛК експертно решение

           Всички валидни електронни карти/пластики/ могат да бъдат зареждани :

 • на касите в билетния център – ул.Дойран №43
 • на автоматите на самообслужване KIOSK разположени в билетния център и автогара Плевен и Център за ослужване на граждани на Община Плевен– заплащането се осъществява чрез кредитна или дебитна карта.
 • На Онлайн магазина с валиден и регистриран имейл за пластиката
 • За зареждане на ученически карти/пластики/ в началото на новата учебна година се представя уеническа лична карта заверена за текущата година 2023/2024 г

от 1.10.2023г.влиза в сила Решение №1477/от 31.08.2023г. на Общиски съвет -Плевен  с което се допълва тарифата на цените на превозните документи, за превоз на пътници от „Тролейбусен Транспорт“ЕООД – гр.Плевен,приета с Решение №797/27.01.2022г.и Решение №928/26.05.2022г.както следва:

v. ПРЕВОНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ/ПЛАСТИКИ/ ЦЕНА/лева

1.КРАТКОСРОЧНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ         

1.1.ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ С ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ ЗА ЕДИН ПЪТНИК – 1,40 лв.

1.2 ДНЕВНА /24-ЧАСОВА КАРТА/ ПОЗВОЛЯВАЩА НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ПЪТУВАНИЯ – 4,00 лв

2.ДЪЛГОСРОЧНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

2.1.АБОНАМЕНТНА КАРТА ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ЗА 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ -50 ПЪТУВАНИЯ – 35.00 лв

2.2.АБОНАМЕНТНА КАРТА ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ/30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

-100бр.ПЪТУВАНИЯ – 70.00лв.

2.3..АБОНАМЕНТНА КАРТА ЗА УЧАЩИ И СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

а/ЗА 1/2 ЗА УЧАЩИ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮНИ И СЕПТЕМВРИ ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ В РЕДОВНО

ОБУЧЕНИЕ – ПЛАСТИКА – 50 БР.ПЪТУВАНИЯ – 7.00 лв

б/ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ЗА УЧАЩИ ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ – ПЛАСТИКА -100 БР.ПЪТУВАНИЯ – 14.00 лв

в/ ЗА ТРИ МЕСЕЦА ЗА УЧАЩИ ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ – ПЛАСТИКА -300 БР.ПЪТУВАНИЯ – 42.00 лв

2.4.АБОНАМЕНТНА КАРТА ЗА ЛИЦА,ПОЛУЧАВАЩИ ПЕНСИЯ,СЪГЛ.ГЛАВА VI ОТ КСО ,НАВЪРШИЛИ ВЪЗРАСТТА

ПО ЧЛ.68,АЛ.1-3 ОТ КСО ДО 65 години

а/ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ПЛАСТИКА -100 бр. ПЪТУВАНИЯ – 32.00 лв

б/ЗА ТРИ МЕСЕЦА ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ПЛАСТИКА -300 бр. ПЪТУВАНИЯ – 96.00 лв

2.5.АБОНАМЕНТНА КАРТА ЗА ЛИЦА ОТ 65 г.ДО 70 г.

а/ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ПЛАСТИКА -100 бр. ПЪТУВАНИЯ – 12.00 лв

б/ЗА ТРИ МЕСЕЦА ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ПЛАСТИКА -300 бр. ПЪТУВАНИЯ – 36.00 лв

2.6.АБОНАМЕНТНА КАРТА ЗА ЛИЦА НАД 70 г.

а/ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ПЛАСТИКА -100 бр. ПЪТУВАНИЯ – 10.00 лв

б/ЗА ТРИ МЕСЕЦА ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ПЛАСТИКА -300 бр. ПЪТУВАНИЯ – 30.00 лв

2.7.АБОНАМЕНТНА КАРТА ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ С 50% И НАД 50% С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

И ЛИЦА С ПРИДРУЖИТЕЛ

а/ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ПЛАСТИКА -100 бр. ПЪТУВАНИЯ – 32.00 лв

б/ЗА ТРИ МЕСЕЦА ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ПЛАСТИКА -300 бр. ПЪТУВАНИЯ – 96.00 лв

в/ЗА ТРИ МЕСЕЦА ЗА ВСИЧКИ ГРАДСКИ ЛИНИИ на ХАРТИЕН НОСИТЕЛ -300 бр. ПЪТУВАНИЯ – 100.00 лв

ПРИ ИЗГУБЕНА КАРТА/ПЛАСТИКА/ СЕ ИЗДАВА ДУБЛИКАТ НА ТИТУЛЯРА СРЕЩУ СУМА ОТ 5,00 лв.

Електронната карта се валидира лесно в автобусите и тролейбусите на специални устройства – валидатори. Валидаторът проверява информацията записана в картата и потвърждава или отхвърля валидирането.

ВРЕМЕННИ УКАЗАНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПЪТНИЦИ В ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

             Пътникът задължително поставя електронната карта/пластика/ на монтирания в превозното средство Валидатор. Електронната карта се доближава и се задържа на четеца обозначен в долната част на Валидатора.

 • При успешно валидиране, когато пластиката е заредена с валиден продукт екрана на Валидатора свети в зелено и изписва „Картата е валидна“.
 • При първо валидиране на пластиката на валидатора се очита едно пътуване.На екрана на валидатора изписва Вече валидиран.Поставянето на пластиката отново на валидатора не отчита друго пътуване след като пластиката вече е валидирана .
 • При неуспешно валидиране, когато пластиката НЕ е заредена с валиден продукт екрана на Валидаторът свети в ЖЪЛТО и изписва „Потребителят няма валидни продукти, зададени на картата“. Тогава ще трябва да заплатите на кондукторите билет за пътуване от 1,50лв.

ОНЛАЙН МАГАЗИН

Линк за онлайн магазин

Регистрация:
1. ID на картата – въвежда се номера от пластиката издадена ви в билетния център;
2. Майл – въвежда се мейла, който се дали при издаването на пластиката в билетния център;
3. Получавате мейл и следвате стъпките.

При пазаруване от Онлайн магазин да се извършва еднократно плащане и проверка на върнато съобщение на имейла.

При случаи на повече от едно зареждане на даден продукт за месеца връщането на двойно приведената сума при покупката сумите се възстановяват на клиента при следния ред:

Подадено заявление от лицето заредило пластиката до Управителя на ЕООД „Тролейбусен Транспорт – гр.Плевен, с посочен ID на пластиката ,имената на притежателя на пластиката,регистрирания имейл адрес на пластиката и телефон за връзка.

Копие от извлечение на банковата сметка за извършените преводи.

Копие на банковата сметка за възтановяване на сумата по банка.

След одобрение на заявлението от Управителя и насрещна проверка от счетоводството на дружеството сумите се възстановяват в счетоводството от касата на ЕООД“Тролейбусен Транспорт“-Плевен