ЕЛЕКТРОННА БИЛЕТНА СИСТЕМА

          В градския транспорт на гр. Плевен е въведена електронна билетна система. Основата на системата е електронна карта/пластика/, която издадена веднъж може бързо и лесно да се зарежда с месечен или тримесечен период и/или електронни еднократни билети съгласно утвърдената тарифа.

          Първоначалното издаване на електронната карта/пластика/ е безплатно (до изчерпване на 49 000 пластики доставени по проект „Развитие на интегриран градски транспорт гр. Плевен“) и я получавате веднага от билетен център на ул.Дойран №43.

           Всички валидни електронни карти/пластики/ могат да бъдат зареждани на касите в билетния център – ул.Дойран №43 – също така може да зареждате своите пластики чрез автоматите на самообслужване разположени в билетния център и автогара Плевен – заплащането се осъществява чрез кредитна или дебитна карта.

            Електронната карта се валидира лесно в автобусите и тролейбусите на специални устройства – валидатори. Валидаторът проверява информацията записана в картата и потвърждава или отхвърля валидирането.

ВРЕМЕННИ УКАЗАНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПЪТНИЦИ В ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

             Пътникът задължително поставя електронната карта/пластика/ на монтирания в превозното средство Валидатор. Електронната карта се доближава и се задържа на четеца обозначен в долната част на Валидатора.

  • При успешно валидиране, когато пластиката е заредена с валиден продукт екрана на Валидатора свети в зелено и изписва „Картата е валидна“.
  • При неуспешно валидиране, когато пластиката НЕ е заредена с валиден продукт екрана на Валидаторът свети в ЖЪЛТО и изписва „Потребителят няма валидни продукти, зададени на картата“. Тогава ще трябва да заплатите на кондукторите билет за пътуване от 1,50лв.

ОНЛАЙН МАГАЗИН

Линк за онлайн магазин

Регистрация:
1. ID на картата – въвежда се номера от пластиката издадена ви в билетния център;
2. Майл – въвежда се мейла, който се дали при издаването на пластиката в билетния център;
3. Получавате мейл и следвате стъпките.