Публичен търг за продажба на скрап- акумулатори, детайли от бронз,алуминий, мед и желязо-общо 4060 кг.

ОБЯВА

февруари 02, 2024

Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот- търговски обект с площ 128 кв.м., находящ се на ул. Дойран № 43, гр. Плевен

ОБЯВА

декември 02, 2022

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на 3 броя „ТРОЛЕЙБУСИ ЗИУ-9″

ОБЯВА

март 15, 2022

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на бракувани 65 броя чугунени спирачни дискове и 30 броя оловни акумулатори за тролейбуси

ОБЯВА

март 15, 2022

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на строителни материали, вложени в работно хале – метален навес, находящо се в гр.Плевен, Тролейбусно депо, ул.Кичево №4

ОБЯВА

април 29, 2021

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на лек автомобил ВАЗ, модел 21213- 1 брой

ОБЯВА

април 29, 2021

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на медни и месингови отпадъци и акумулатори

ОБЯВА

ноември 3, 2020

Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот- търговски обект с площ 128 кв.м., находящ се на ул. Дойран № 43, гр. Плевен

ОБЯВА

ноември 25, 2019

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на 20 броя „ТРОЛЕЙБУСИ ЗИУ-9″

ОБЯВА

юни 4, 2018

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на 14 броя „ТРОЛЕЙБУСИ ЗИУ-9″

ОБЯВА

август 14, 2017